Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Thái Sơn - An Lão - Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Đề thi > Hóa học > (2 thư mục)


Hóa học 8 (6 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKI HÓA 8 -TIẾT 36 (2011)

Ngày gửi: 2011-12-02 06:32:47

Word-logo-small

THAM KHẢO ĐỀ THI HSG HÓA 8 (2...

Ngày gửi: 2011-12-02 06:32:23

Word-logo-small

KT HÓA 8 (Lần 2- tiết 25)- MT...

Ngày gửi: 2011-12-02 06:31:55

Word-logo-small

KIỂM TRA HÓA 8

Ngày gửi: 2011-12-02 06:31:27


Hóa học 9 (7 bài)
Word-logo-small

PHẦN 2 - TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM &...

Ngày gửi: 2011-12-02 06:30:57

Word-logo-small

GV VỚI CÁC TÌNH HUỐNG SP & CÁ...

Ngày gửi: 2011-12-02 06:30:28

Word-logo-small

THAM KHẢO 2 ĐỀ KT 15' HÓA 9 -...

Ngày gửi: 2011-12-02 06:29:58

Word-logo-small

THAM KHẢO 2 ĐỀ KT 45' -TIẾT 2...

Ngày gửi: 2011-12-02 06:29:18