Thông tin thành viên

20425.jpg";i:1;i:150;i:2;i:198;}}-photo
Họ và tên Phạm Ngọc Bách
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocbachhp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Nguyệt Linh Anh
Đã đưa lên 147 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2215 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 229 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31983 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này